Informatiebijeenkomst De Springplank op 23 mei 2023

16 mei 2023

In Veldhoven is een grote behoefte aan woningen. Net als in de regio. Er moet dus worden gebouwd. Eén van die locaties waar we mogelijkheden zien, ligt in Zonderwijk. Daarom sturen we u deze brief. We willen u als wijkbewoner over het ontwerp van het plan vertellen zodat u op de hoogte bent. Ook omdat in het plan de functie van ontmoetingscentrum ’t Tweespan een plek krijgt.

Welke locatie?

Van Santvoort Bouw en BPD Ontwikkeling gaan op locatie De Springplank appartementen bouwen met een openbaar toegankelijke buitenruimte. Daarvoor hebben ze een plan gemaakt voor 130 appartementen met daarin de nieuwe plek voor ’t Tweespan.

Informatiebijeenkomst

We nodigen u uit om langs te komen in ’t Tweespan (Mira 1) op 23 mei 2023. We organiseren dan een informatiemarkt van 14.30 tot 16.30 uur en van 17.30 tot 19.30 uur. We laten u dan het ontwerp zien en gaan in gesprek. Het ontwerp van het bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan. Daarmee bedoelen we dat de gemeente de omgevingsvergunning kan verlenen. We willen u echter graag informeren over het ontwerp van het plan. LSL Architecten presenteert het plan. Bureau Bol is aanwezig om u te informeren over het groen en de buitenruimte en uw inbreng hierover op te halen. BPD Woningfonds en woonstichting ’thuis staan u graag te woord over toekomstige bewoning en doorstroming in de wijk. Gemeente Veldhoven kan u meer vertellen over het parkeren, en over het proces vanaf nu tot en met oplevering van de woningen. Dit laatste samen met Van Santvoort Bouw BV. Uiteraard is er ook ruimte om in gesprek te gaan. 

Wilt u meer weten over de bijeenkomst?

Vragen over de bijeenkomst kunt u stellen via gemeente@veldhoven.nl.

Mocht u vragen hebben over het project dan kunt u contact opnemen met Maarten de Visser via het algemene nummer of e-mailadres. Vragen over de procedure kunt u ook stellen aan de Gemeente. Stuur dan een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl met onderwerp Springplank. Of bel het algemene nummer 14 040.