Participatie

Op 23 mei heeft de ontwikkelaar van project Springplank (Van Santvoort) met woonstichting ‘thuis, BPD en gemeente Veldhoven een informatiebijeenkomst georganiseerd. Zowel in de middag als in de avond kon iedereen die belangstelling had binnenlopen om kennis te nemen van het bouwplan.

Alle reacties, vragen en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst zijn genoteerd, hebben we verzameld en samengevoegd. In deze terugkoppeling geven we (ontwikkelaar en gemeente) een reactie op de inbreng. Het plan heeft ondertussen verder vorm gekregen, zodat we de prognose blijven houden dat de bouw in de eerste helft van 2024 start en de woningen in 2025 opgeleverd worden.